fredag 29 augusti 2014

Nyheter från administrationen


RASTVAKTSVÄSTAR
Fr.o.m. måndag kommer lärarna att ha på sig röda västar på sig när de är ute på rasterna. Då blir det tydligare för eleverna till vem de ska vända sig, föräldrar och andra vuxna som besöker skolan ser vem som är lärare. Under varje rast är det tre lärare som övervakar, vi har har delat upp skolgården på tre platser; innergården, gräsplan/mot Äppellund och sportplan/mot slottsparkeringen. Dessutom har vi många stödpersoner ute varje rast. Allt för att eleverna ska känna sig trygga och veta att det alltid är en vuxen ute. Rastschemat finns uppsatt på flera olika ställen på skolan, vilket gör det lätt för lärarna och andra att kolla upp vem som ska vara ute. Rastvaktsvästarna finns vid ingångarna till klass 2 och vid ingången mot skolsköterskan. 

Klasslärare Victor med rastvaktsvästen.

Eftisledare Maria J. i den nya rastvaktsvästen.

RINGKLOCKOR OCH UTEKLOCKOR
Flera ringklockor är beställda. Det är endast lärarna som ringer in, detta för att att ringklockorna ska hålla bättre. Ringklockorna förvaras på samma plats som västarna. Vi har även beställt några uteklockor så att eleverna själva kan ha lite koll på vad klockan är när de är ute på rast.

LÄSÅRSTIDER
Elevernas läsårstider är nu uppdaterade för både år 2014–2015 och 2015–2016 på vår hemsida. Observera även att vi redan nu planerat in två kvällsaktiviteter; julfester och Öppet hus-dagen. Länken till läsårstider hittar du längst nere på skolans hemsidan.

KLASSLISTOR
Idag har man det mesta på datorerna, men ibland kan man snabbt behöva ett telefonnummer eller så har man inte tillgång till internet just nu. Då kan man kolla upp bl.a. föräldrarnas telefonnummer i en pärm som ligger vid rektorsexpeditionen. Längst bak finns även kontaktuppgifter till lärare och Eftis-personalen. Pärmen ska alltid finnas vid rektorsexpeditionen och man kan kopiera klasslistor från den. Har ni föräldrar ändrat era kontaktuppgifter mejlar till vår kanslist och så uppdaterar hon pärmen med jämna mellanrum. Just nu i början av läsåret är det många ändringar, så jag ber er ha överseende med att det tar en stund att uppdatera uppgifterna.

KLASSKYLTAR OCH KLASSENS GRUNDSCHEMA
Utanför varje klassrum finns givetvis en skylt med klass, lärare och eventuellt stödperson. Lärarna kommer även att sätta upp klassens grundschema, vid besök i klassen är det lätt att kolla upp vad eleverna har för lektion innan man knackar på.

I små steg framåt jobbar vi tillsammans för att skolan ska bli bättre och bättre. 
Trevlig helg!
Hälsar Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar